Miss Blue Long-Sleeve Shirt HK17-UB61

250,000

Elegant, charming and youthful with the Blues’ plaid long-sleeved shirt.
– Cotton material
– Long hand, with buttons installed on the sleeve bear
– Stunning
– Not elastic
Clear selection

-Đơn Hàng Online Sẽ Không Mở Gói Hàng Và Đồng Kiểm Hàng -Sản Phẩm Sale khi Đặt Hàng Online Sẽ Không Được Đổi Trã Với Mọi Hình Thức Dismiss