Blue Man Short-Sleeve Shirt HK1-MS19-N16

320,000

The Blues’ short-sleeved shirt with a fashion motif, never fad, brings a youthful, dynamic and masculine appearance.

– Cotton material
– Flip neck
– Short hands flip the bear
– Row of buttons installed along the front of the body
– Stunning
– Flap elected
– Not elastic

Clear selection

-Đơn Hàng Online Sẽ Không Mở Gói Hàng Và Đồng Kiểm Hàng -Sản Phẩm Sale khi Đặt Hàng Online Sẽ Không Được Đổi Trã Với Mọi Hình Thức Dismiss