Blue Man T-Shirt T2SP-GV16013

150,000 99,000

Add a youthful and modern section with a T-shirt printed with the trademark of The Blues. Designing a simple shirt with eye-catching print is never out of style.
– Material 100% cotton
– Round neck
– Short hand
– Horizontal flap
– Good elasticity
– Coordinate red thread highlights on the shoulder
Clear selection

-Đơn Hàng Online Sẽ Không Mở Gói Hàng Và Đồng Kiểm Hàng -Sản Phẩm Sale khi Đặt Hàng Online Sẽ Không Được Đổi Trã Với Mọi Hình Thức Dismiss