Dress DW2L-GV17015

320,000 99,000

Use Guide:

Do not use high bleach detergent
Do not wash with other colored clothes with high detergent
Do not iron at high temperature
Do not dry overheat.

Clear selection

-Đơn Hàng Online Sẽ Không Mở Gói Hàng Và Đồng Kiểm Hàng -Sản Phẩm Sale khi Đặt Hàng Online Sẽ Không Được Đổi Trã Với Mọi Hình Thức Dismiss