Dress HK18-UB266

350,000

Dress of the Blues brand is the perfect suggestion for your gentle day walking around the city. Comfortable cotton material brings comfort all day long.
– Cotton material
– No lining
– Not relaxing well
Clear selection

-Đơn Hàng Online Sẽ Không Mở Gói Hàng Và Đồng Kiểm Hàng -Sản Phẩm Sale khi Đặt Hàng Online Sẽ Không Được Đổi Trã Với Mọi Hình Thức Dismiss