Dress HKJ1-UB19-D03

395,000

Jeans dress of The Blues brand is the perfect suggestion for your gentle days of walking. Cotton provides comfort all day long.

– Cotton material
– Somi’s neck
– Long hand
– Shaping
– Not lined inside

Clear selection

-Đơn Hàng Online Sẽ Không Mở Gói Hàng Và Đồng Kiểm Hàng -Sản Phẩm Sale khi Đặt Hàng Online Sẽ Không Được Đổi Trã Với Mọi Hình Thức Dismiss