Dress HK1UB19-05

390,000

The Blues brand’s dress is the perfect suggestion for your gentle day trip. Polyerter elastic material provides comfort all day long.

– Polyerter material
– Ancient somi
– Short hand
– Shape
– Shrinkable inner lining

Clear selection

-Đơn Hàng Online Sẽ Không Mở Gói Hàng Và Đồng Kiểm Hàng -Sản Phẩm Sale khi Đặt Hàng Online Sẽ Không Được Đổi Trã Với Mọi Hình Thức Dismiss