Miss Blue Long-Sleeve Shirt HK1-LS19-D46

280,000

The Blues gives you a hint with a thin material and a design that pops up youthful and dynamic.

– Material 100% cotton
– Neck flip
– Long arm, buttoned on the arm
– Sewing buttons under the neck button
– Voting

Clear selection

-Đơn Hàng Online Sẽ Không Mở Gói Hàng Và Đồng Kiểm Hàng -Sản Phẩm Sale khi Đặt Hàng Online Sẽ Không Được Đổi Trã Với Mọi Hình Thức Dismiss