Miss Blue Short-Sleeve Shirt HK1-UBA19-74

250,000

For energetic and modern girls, short-sleeved shirts from the Blues brand are your great suggestions.

– Material 65% Cotton; 35% Linen
– Heart neck
– Short hand
– Button buttons along the front of the shirt
– Flap

Clear selection

-Đơn Hàng Online Sẽ Không Mở Gói Hàng Và Đồng Kiểm Hàng -Sản Phẩm Sale khi Đặt Hàng Online Sẽ Không Được Đổi Trã Với Mọi Hình Thức Dismiss