THÔNG TIN WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

THÔNG TIN WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Địa chỉ tên miền: theblues.com.vn

Tên miền phụ: theblues.vn

Tên Doanh nghiệp: Công Ty TNHH Một Thành Viên Blue Exchange

MST/ĐKKD/QĐTL: 0302567652

Trụ sở Doanh nghiệp: 359 Lê Văn Sỹ, Phường 13, Quận 3, TP. HCM

Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh

Quốc gia: Việt Nam

http://online.gov.vn/Home/WebDetails/58654
http://online.gov.vn/Home/WebDetails/26547

Để lại bình luận